Skip to content
Àmbit d'actuació:
Suport social a infants i famílies, acompanyament en el procés escolar, integració de joves en risc, formació i inserció sociolaboral i reforç a la comunitat.
Col.lectius destinataris:
Infants, joves i famílies
Persones ateses (anualment):
5.271
Equip humà:
184 professionals contractats i 857 voluntaris/àries i 171 estudiants en pràctiques
Missió/ideari:

Aconseguir millores concretes i duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació o risc d’exclusió social i les comunitats on viuen, afavorint la transformació social des de l’entorn proper.

Any d'inici de l'activitat:
1982