Skip to content
Àmbit d'actuació:
Rehabilitació comunitària; Centre residencial d’acció educativa; Pisos tutelats; Llars amb suport; Orientació, formació i intermediació laboral; Centre especial de treball; Serveis socioeducatius diürns i Integració psicosocial.
Col.lectius destinataris:
Infants, adolescents i famílies en risc d’exclusió social; persones afectades per algun trastorn de salut mental; joves sense recursos per assolir l’autonomia personal; i persones en situació de vulnerabilitat i/o desemparament.
Persones ateses (anualment):
345
Equip humà:
75 professionals i 7 voluntaris
Missió/ideari:

Generar oportunitats a partir d’un model basat en l’atenció integral centrada en la persona; desvetllar la consciència social vers les polítiques d’inclusió i d’erradicació de l’estigma així com la normalització de la diversitat; acompanyament i suport, en la inserció sociolaboral, a joves amb necessitats especials per millorar les seves competències afavorint la seva ocupabilitat; millorar la qualitat de vida de les persones, amb algun trastorn de salut mental, en l’àmbit domèstic, social i comunitari; generar oportunitats i oferir recursos adaptats a les necessitats de les persones, en la gestió del seu projecte de vida, facilitant la seva integració social.

Any d'inici de l'activitat:
1979