Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida, orientació i informació dels recursos de l’entorn; assessorament i acompanyament social, educatiu, psicològic i suport terapèutic; prevenció i gestió dels conflictes, mediació; atenció a la violència familiar i de gènere; allotjament d’emergència i d’acció educativa; formació, orientació laboral per a l’ocupació, accions de treball amb suport/acompanyament i inserció laboral; intervenció comunitària; atenció a la dependència; formació per a professionals en els àmbits descrits
Col.lectius destinataris:
Dones, infants/adolescents, joves i famílies
Persones ateses (anualment):
11.765
Equip humà:
49 professionals contractats/des i 44 voluntaris/àries
Any d'inici de l'activitat:
1953