Skip to content
Àmbit d'actuació:
Presons, emergències i risc social.
Col.lectius destinataris:
Dones exrecluses, víctimes de violència de gènere i sense sostre
Persones ateses (anualment):
109
Equip humà:
7 professionals contractats/des i 15 voluntàries
Missió/ideari:

Buscar tots els recursos i mitjans necessaris per fer possible la inserció social de dones. Donem acollida, acompanyament, suport, orientació i informació a les persones ateses amb l’objectiu que aquestes adquireixin la autonomia perquè puguin viure de manera estable i digna amb els seus propis recursos. L’associació fa tasques de sensibilització a la ciutadania, i col·labora amb les universitats.

Any d'inici de l'activitat:
1992