Skip to content
Àmbit d'actuació:
Assessorament jurídic, formació en drets humans i socials, defensa dels drets de les persones menors immigrades.
Col.lectius destinataris:
Persones immigrades i persones en situació d’exclusió social.
Persones ateses (anualment):
32
Equip humà:
5 voluntari/àries
Missió/ideari:

Dotar a la intervenció jurídica d’una funció social i alternativa, i a la formació especialitzada una forma d’apoderament tant de les persones com dels diferents col·lectius.

Any d'inici de l'activitat:
2013