Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes d’acompanyament a l’emancipació dels joves extutelats: Referents, Acull, Pisos Assistits, DOMUS: pisos d’autonomia, Trajecte i Suport
Col.lectius destinataris:
Joves extutelats
Persones ateses (anualment):
147
Equip humà:
4 professionals contractats/des i 87 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Afavorir la plena integració social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la qualitat de vida dels joves extutelats en risc d’exclusió social, en el seu procés personal d’emancipació.

Any d'inici de l'activitat:
1997