Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida i acompanyament, família i infància, vellesa, formació i orientació sociolaboral, salut mental, persones sense llar, migració i codesenvolupament.
Col.lectius destinataris:
Famílies, infants i joves, gent gran, persones sense llar, persones amb problemes de salut mental, persones immigrades, persones amb el VIH/Sida, persones en situació o risc d’exclusió social.
Persones ateses (anualment):
51.372
Equip humà:
165 professionals contractats/des i 3.450 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat, i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.

Any d'inici de l'activitat:
1942