Skip to content
Àmbit d'actuació:
habitatge, feina i participació social
Col.lectius destinataris:
Persones amb trastorn mental
Persones ateses (anualment):
523
Equip humà:
50 professionals
Missió/ideari:

Promoció de la vida independent de les persones amb trastorn mental, desenvolupant tres eixos fonamentals: habitatge, feina i participació social.

Any d'inici de l'activitat:
2002