Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació ocupacional, atenció domiciliària, suport a entitats i inserció laboral en empresa ordinària.
Col.lectius destinataris:
Joves, dones, ciutadans immigrats, persones amb disminució
Persones ateses (anualment):
17
Equip humà:
17 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió.

Any d'inici de l'activitat:
2007