Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció a la infància, suport escolar, formació i inserció sociolaboral, centre de dia, accés a les noves tecnologies i mesures de justícia juvenil.
Col.lectius destinataris:
Infants, adolescents, joves
Persones ateses (anualment):
1.376
Equip humà:
28 professionals contractats/des, 25 voluntaris/àries i 11 estudiants en pràctiques
Missió/ideari:

Acompanyar infants, joves i famílies en el seu procés de creixement, maduració i capacitació laboral, des d’una vocació socioeducativa, especialment a aquelles persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, i esdevenir un espai de referència i acollida personal.

Any d'inici de l'activitat:
1978