Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació i ocupació, treball comunitari i inclusió social, cooperació i desenvolupament local, oferta formativa i ocupacional i gestió de serveis.
Col.lectius destinataris:
Persones en situació d’exclusió social i pobresa
Equip humà:
79 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Col·laborar amb les administracions públiques en el desplegament i l’aplicació de les polítiques per a col·lectius amb risc d’exclusió. Impulsar iniciatives contra la pobresa, la vulnerabilitat, l’exclusió, les desigualtats i l’atur de les persones. Crear oportunitats socials, formatives i laborals.

Any d'inici de l'activitat:
1982