Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació i inserció sociolaboral, formació professionalitzadora i acompanyament personal
Col.lectius destinataris:
Adolescents, joves i adults en situació o risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
294
Equip humà:
22 professionals contractats/des i 10 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Acompanyament en itineraris de vida, educatius i formatius, singulars i a mida, en escenaris mixtes que alternen formació i treball.

Any d'inici de l'activitat:
2005