Skip to content
Àmbit d'actuació:
Autonomia i emancipació, menors tutelats i joves extutelats, inserció sociolaboral i formació professionalitzadora, atenció i suport a les famílies, habitatge.
Col.lectius destinataris:
Infants, adolescents, joves i famílies en situació d’exclusió social o en risc.
Persones ateses (anualment):
145
Equip humà:
60 professionals contractats/des i 7 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Atenció integral, promoció, acompanyament i educació d’infants, adolescents i joves en situació d’exclusió social o en risc des de diferents projectes o plataformes educatives. Capacitació cap a l’autonomia individual. La inserció laboral, l’acompanyament educatiu i la emancipació, eines normalitzadores pels joves més vulnerables.

Any d'inici de l'activitat:
2002