Skip to content
Àmbit d'actuació:
Formació ocupacional, orientació i inserció laboral, foment de competències lingüístiques de joves
Col.lectius destinataris:
Famílies, persones aturades, persones en risc d’exclusió social, infants i adolescents
Persones ateses (anualment):
1.002
Equip humà:
9 professionals contractats/des i 6 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Oferir suport i orientació a les famílies, mitjançant l’elaboració i desenvolupament de programes d’iniciativa social, així com projectes, serveis i formació relacionada amb aquest àmbit.

Any d'inici de l'activitat:
2007