Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida residencial, promoció de l’autonomia personal, intervenció socioeducativa, sensibilització sobre els drets dels infants
Col.lectius destinataris:
Dones en risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
99
Equip humà:
24 professionals
Missió/ideari:

Acollir i acompanyar a dones joves que es troben en risc d’exclusió social, i especialment a aquelles que tenen fills al seu càrrec.

Any d'inici de l'activitat:
1951