Skip to content
Àmbit d'actuació:
Àmbit social (CRAE “Can Tai”, pisos assistits i seguiment socioeducatiu, centre laboral: formació i inserció sociolaboral), àmbit econòmic-empreses d’iniciativa social (vivers OSCOBE, restaurant-escola “Ocells Perduts”, casa de colònies i hostatgeria “Can Bellvitge”, empresa d’inserció BROT SLU).
Col.lectius destinataris:
Joves en risc d’exclusió
Persones ateses (anualment):
116
Equip humà:
26 professionals contractats/des i 15 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Oferir serveis educatius/formatius previs i simultanis a la inserció sociolaboral de les persones, especialment joves, en situació de risc d’exclusió social; així com propiciar després la seva introducció gradual i assistida en escenaris del mercat laboral, dintre d’activitats econòmiques de la pròpia fundació o alienes d’entitats col·laboradores. Ensems, potenciar el coneixement, la coordinació i la col·laboració amb altres entitats i institucions afins o complementaries en els seus objectius amb els d’OSCOBE.

Any d'inici de l'activitat:
1987