Skip to content
Àmbit d'actuació:
Assistència i promoció de l’autonomia personal, suport i atenció a familiars dels usuaris, inserció sociolaboral, serveis residencials, suport en el lleure, teràpia ocupacional i centre de dia especialitzat.
Col.lectius destinataris:
Persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb trastorn mental i totes aquelles persones en risc d’exclusió social i en situació de vulnerabilitat.
Persones ateses (anualment):
687
Equip humà:
135 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Fomentar, des d’una perspectiva global, el benestar i la qualitat de vida de les famílies d’Àuria, construint una relació estable i implicada amb el seu entorn.

Any d'inici de l'activitat:
2005