Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acció social comunitària i educació en el lleure
Col.lectius destinataris:
Infants, adolescents i joves
Persones ateses (anualment):
8.400
Equip humà:
44 professionals contractats/des i 25 voluntaris/àries
Missió/ideari:

L’acció socioeducativa adreçada a la prevenció, promoció, formació i inserció personal i social de la infància, adolescència i joventut en risc social i les seves famílies i adults de la comunitat educadors/es. Creiem en la intel·ligència emocional, en la resiliència, en l’autonomia i el sentit de l’humor com a eines personals. En la competència social, la gestió alternativa dels conflictes, l’arrelament a la comunitat i la sostenibilitat com a estratègia col·lectiva. I el respecte als drets humans, la solidaritat i la justícia social com a ideals per transformar el món.

Any d'inici de l'activitat:
1983