Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció a joves tutelats i extutelats, Acollida i primera atenció, Formació ( Taller de llengües, Formació bàsica i pre-laboral, Alfabetització digital), Emprenedoria, Cooperació Internacional.
Col.lectius destinataris:
Joves tutelats i extutelats, ciutadans immigrats/des, persones aturades
Persones ateses (anualment):
10.000
Equip humà:
21 professionals contractats i 70 voluntaris
Missió/ideari:

Facilitar la inclusió social de les persones en risc d’exclusió a Catalunya, millorant les seves capacitats a través de l’orientació, la capacitació personal i professional, l’assistència tècnica i l’acompanyament integral, per fer possible que esdevinguin els veritables protagonistes del seu futur. Donar suport a iniciatives de cooperació internacional i de codesenvolupament amb països del Sud.

Any d'inici de l'activitat:
2006