Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció i integració d’infants i famílies, casal, menjadors infantils, tallers i pis d’acollida.
Col.lectius destinataris:
Infants, famílies , dones en risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
339 persones
Equip humà:
24 professionals contractats/des i 23 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Atendre a la petita infància, la família i la dona sense recursos econòmics i en risc d’exclusió social de Barcelona.

Any d'inici de l'activitat:
1987