Skip to content
Àmbit d'actuació:
Alcoholisme i altres addiccions, inserció sociolaboral, gent gran, VIH/SIDA, atenció a dones, infància i família, reducció de danys, tuteles, cooperació internacional i prevenció i sensibilització.
Col.lectius destinataris:
Persones drogodependents, dones, gent gran, persones recluses i exrecluses, ciutadans immigrats
Persones ateses (anualment):
més de 70.000
Equip humà:
874 professionals contractats/des, 366 col•laboradors/es i més de 500 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Contribuir a la promoció de la salut, el benestar social i la qualitat de vida de la comunitat, mitjançant el desenvolupament de projectes d’assistència, reinserció, suport jurídic, investigació, formació o consultoria; així com mitjançant la creació de tot tipus de dispositius assistencials i de reinserció apropiats.

Any d'inici de l'activitat:
1997