Skip to content
Àmbit d'actuació:
Accions comunitàries, infància i joventut i cohesió social
Col.lectius destinataris:
Infants, joves i adults en risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
3.000
Equip humà:
4 professionals contractats/des i 60 voluntari/àries
Missió/ideari:

Ser una entitat que faci del compromís cap a les persones i el mitjà en el qual ens desenvolupem i través d’aspectes com la innovació social, la cooperació, l’establiment de xarxes i l’impuls de projectes que uneixin aspectes com la imaginació, la utilitat, l’impacte social, ambiental o econòmic, en una veritable i eficient eina que transformi amb objectivitat i de forma verificable realitats potencialment generadores de desigualtats i conflictes socials.

Any d'inici de l'activitat:
2001