Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció a la infància i a la família, promoció de la cohesió social, acollida de menors, inserció sociolaboral i dinamització juvenil.
Col.lectius destinataris:
Infants, famílies, joves
Equip humà:
237 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Associar professionals amb vocació de millora social que col·laborin i participin de l’empresa i dotar-los d’un lloc de treball de qualitat.

Any d'inici de l'activitat:
1990