Skip to content
Àmbit d'actuació:
Comunitat terapèutica i reinserció, programa nocturn amb adults, programa terapèutic amb joves i adolescents, Centre de Dia, programes de prevenció, pisos de reinserció.
Col.lectius destinataris:
Persones drogodependents i amb altres addiccions
Persones ateses (anualment):
1.580
Equip humà:
36 professionals contractats/des i 115 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant per al tractament i la prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives.

Any d'inici de l'activitat:
1997