Skip to content
Àmbit d'actuació:
Accés a l’habitatge: habitatges d’inclusió, intermediació hipotecària i en ocupacions, gestió de programes d’ajuts al lloguer, mediació, informació i assessorament, formacions
Col.lectius destinataris:
Persones amb dificultats d’accés a l’habitatge, persones sense sostre, persones amb discapacitat, víctimes de violència masclista, persones i famílies desnonades
Persones ateses (anualment):
22.576
Equip humà:
10 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Desenvolupar actuacions que tinguin com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones, proporcionant-los un allotjament digne i adequat a les seves necessitats i possibilitats.

Any d'inici de l'activitat:
1989