Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció integral a les persones sense llar, cobrint les seves necessitats bàsiques i residencials, i treballant per aconseguir la reinserció soci-laboral, així com potenciar l’adquisició d’hàbits de vida saludables, habilitats personals i socials
Col.lectius destinataris:
Persones en situació d’exclusió social i d’exclusió residencial
Persones ateses (anualment):
458
Equip humà:
51 professionals contractats/des i 75 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Acollir i atendre persones en situació de necessitat. Acompanyar-les respectant la seva dignitat, cuidant-se i promovent la seva qualitat de vida. Aconseguir que persones en risc, o en situació d’exclusió social: sense llar, amb vulnerabilitat social pel trastorn mental, en exclusió residencial, gent gran, joves, i en general col·lectius vulnerables i necessitats de suport social per l’autonomia, en surtin i esdevinguin autònomes. Generar coneixement, formar i sensibilitzar a la societat en general i als professionals, amb l’objectiu de facilitar la inclusió social i autonomia de les persones objecte d’atenció.

Any d'inici de l'activitat:
1979