Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acció social, educació, treball i salut. Gestió d’equipaments residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles bressol i centres educatius, serveis d’orientació, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres.
Col.lectius destinataris:
Infants, joves, famílies, persones amb discapacitat, gent gran, dones i persones en risc d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
40.344 (any 2016)
Equip humà:
3.284 professionals contractats/des i 1.074 socis/es de treball (any 2016)
Missió/ideari:

Transformar l’entorn social, millorant la realitat de les persones mitjançant serveis de qualitat arrelats al territori, que promoguin el seu benestar i creixement, des d’un projecte empresarial i cooperatiu.

Any d'inici de l'activitat:
2008