Skip to content
Àmbit d'actuació:
Actuacions socials i educatives en el marc de l’habitatge públic, formació i promoció de comunitats de veïns, programes de reallotjament, gestió d’habitatges amb serveis per a la gent gran.
Col.lectius destinataris:
Famílies, infants, joves, gent gran i persones en situació d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
398
Equip humà:
18 professionals contractats/des i 5 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Facilitar serveis socials especialitzats en sector de població exclosa i/o amb dificultats d’inserció.

Any d'inici de l'activitat:
2007