Representa, dirigeix i administra la federació. Està formada per entre 17 i 22 socis escollits per l’Assemblea que es renoven cada dos anys. Els membres de la Junta Directiva no reben cap retribució pel fet de formar-ne part i cap dels seus membres té interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats. S’estructura en vocalies i es reuneix de forma ordinària cada sis setmanes aproximadament, en sessions de dues hores de durada (calendari de reunions).

Xavier Puig | Associació CEPS Projectes Socials | presidencia@acciosocial.org 
President

XavierPuig_ECASEducador Social, Diplomat Universitari en Magisteri i Diplomat en Direcció d’organitzacions no governamentals per ESADE. Director de l’Associació CEPS. Vinculat a diferents plataformes socials amb diferents responsabilitats, ha estat membre de Junta Directiva de la FEDAIA, de la patronal catalana AEISC i de l’espanyola AEEISSS, de l’EAPN-Espanya i de xarxes europees d’economia social. Va ostentar la presidència de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya des de la seva creació fins la darrera renovació de l’equip directiu. Actualment és membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i president del seu Consell General. CEPS ha estat membre d’ECAS i de la Junta Directiva des de la seva creació, ostentant-ne la vicepresidència en diferents mandats.

Amparo Porcel | Intress | aporcel@intress.org
Vicepresidenta

amparo porcel_2Diplomada en Treball Social i llicenciada en Ciències de l’Educació. Sòcia d’Intress des de 1987 i actualment forma part del Comitè d’ètica i col·labora com a voluntària sent la responsable del Consell Editorial i del voluntariat de l’entitat. Ha desenvolupat la seva activitat professional en el camp dels serveis socials, institucions i empreses com Càritas Diocesana, Intress i GERS Gestió de recursos socials, actualment Sanitas Residencial. Investigadora en metodologies i tècniques de Treball Social. Col·labora amb Fundesplai com a voluntària i com a assessora de qualitat, ètica i documentació. Ha desenvolupat docència a les Universitats de Barcelona i Lleida, en temes de direcció i supervisió de serveis socials i assistencials, i al Col·legi de Treball Social de Catalunya en formació per a la supervisió professional en l’àmbit de serveis d’atenció a les persones. Intress és membre d’ECAS des dels seus inicis i forma part de la Junta Directiva des del 2004.

Rosa Balaguer | Casal dels Infants per l’acció social als barris rbalaguer@casaldelsinfants.org
Vicepresidenta i vocal d’Incidència pública

Rosa-Balaguer_CasalLlicenciada en Ciències de l’Educació, postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Governamentals per ESADE, postgrau en Lideratge i Innovació Social a les Organitzacions No Governamentals per ESADE. És directora general del Casal dels Infants des del 1999. Com a entitat ha participat en diferents comissions d’àmbit (Gènere, Famílies, Migracions i Inserció Sociolaboral) i territorials (Tarragona i Girona) d’ECAS. Casal dels Infants ha estat membre de la Junta Directiva d’ECAS des de l’inici de la federació, ostentant la secretaria de 2013 a 2017.

Sira Vilardell | Fundació Surtsirav@surt.org
Vicepresidenta i vocal de Gènere

SiraVilardell_ECAS_FundSurtDiplomada en Treball Social i postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions no Governamentals  per ESADE. Té formació en Perspectiva de gènere en processos d’inserció i intervenció comunitària intercultural i gestió de la diversitat. Actualment és directora general de Surt. Vinculada a la intervenció social i comunitària des de fa més de 20 anys.  Fundació Surt ha estat membre d’ECAS des de la seva creació i forma part de la Junta Directiva des de l’any 2007.

 

Marta Cid | Plataforma Educativa | mcid@plataformaeducativa.org
Secretària i vocal d’Internacional i d’innovació social

Marta-CidLlicenciada en Psicologia. La seva trajectòria professional sempre ha anat vinculada a l’àmbit del tercer sector i el treball amb col·lectius que presenten risc d’exclusió social. Entre el 2004 i 2006 va formar part del Govern de la Generalitat, va guiant el Pacte Nacional per a l’Educació, la implementació dels Plans Educatius d’Entorn i la creació de la Xarxa Pública de Llars d’Infants. Com a Diputada del Parlament de Catalunya, liderà la tramitació de la Llei dels drets i oportunitats en la infància i adolescència, la Llei pel Dret de les dones a eradicar la violència masclista, Llei de Serveis Socials, Llei de Polítiques de Joventut i la Llei d’Acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Des del 2010 dins ara ha posat el focus en l’acció integral a les persones des del grup d’entitats Plataforma Educativa. Impulsa la Social Business City Barcelona i forma part dels grups de treball que organitza l’EASPD. Condueix la Vocalia d’internacionalització de l’acció social i és membre de les següents comissions: Internacional, Inserció Sociolaboral, Famílies, Penitenciari i Execució penal i la comissió Territorial ECAS-Girona. Forma part del grup de treball en Acció Comunitària. Plataforma Educativa forma part de la Junta Directiva des de 2009.

Ferran Busquets | Arrels Fundaciódireccio@arrelsfundacio.org
Tresorer i vocal de Pobresa

Ferran-Busquets_2019Director d’Arrels Fundació i membre del consell directiu i del patronat de la Fundació Mambré, és també vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. Anteriorment, ha estat cap de gestió interna d’Arrels amb responsabilitats en administració, finançament, recursos humans i sistemes d’informació. Ha estat voluntari a l’equip de carrer i al centre obert de l’entitat. Enginyer superior en Informàtica i postgrau en Mediació social, ha treballat professionalment durant més de deu anys en l’empresa privada en l’àmbit de les bases de dades. En paral·lel, i de manera ininterrompuda, ha estat voluntari en àmbits de presons i països del sud, oferint suport tecnològic a organitzacions. Arrels Fundació és membre d’ECAS des de 2004 i forma part de la Junta Directiva des de 2009.

Laura Gómez | Suara Cooperativalauragomezs@suara.coop

Laura-Gomez_Suara_2020_retalladaDiplomada en Educació Social, màster en PNL realitzat a l’institut Gestalt de Barcelona i postgrau en direcció d’empreses cooperatives per ESADE. La seva trajectòria professional s’ha desenvolupat en la petita infància, infància en risc i el SAD (servei d’atenció domiciliaria). Actualment és directora de l’Àrea de Clients de Suara Cooperativa i forma part de l’equip d’ètica. Suara (cooperatives d’origen) va ser una de les entitats fundadores d’ECAS i forma part de la junta Directiva des del seu inici.

 

Toni Garin | Fundació Salut i Comunitat | toni.garin@fsyc.org

Toni-Garin_FSyCEducador social i llicenciat en Filologia, postgrau en Pedagogia social i formació en lideratge. És director de l’Àrea d’Inclusió social i reducció de danys en drogodependències de la Fundació Salut i Comunitat. La seva trajectòria professional dins de l’entitat s’ha desenvolupat en l’àmbit de les addiccions, l’execució penal i l’exclusió, fonamentalment. Ha participat en diverses plataformes del tercer sector social i col·labora com a docent en diferents institucions acadèmiques, com ara la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

 
Carme Méndez | Fundació Secretariat Gitanocarmen.mendez@gitanos.org
Vocal de Migracions

Carme-MendezDoctora en Antropologia Social i Cultural, premi extraordinari de Doctorat i postgrau en Direcció i Gestió d’Organitzacions No Governamentals per ESADE. Directora de la Fundació Secretariat Gitano a Catalunya i codirectora del Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre i investigadora del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAFO) de la UAB. Ha desenvolupat la seva tasca professional amb població gitana combinant la intervenció social, la investigació i la docència a la universitat. Secretariat Gitano és membre d’ECAS des de 2005 i membre de Junta Directiva des de 2013.

Esther Sancho | Femarecesancho@femarec.cat
Vocal d’Inserció sociolaboral

Esther-Sancho_FemarecDiplomada en Educació Social. Fundadora de Femarec el 1991. Responsable de Projectes socials i convocatòries d’ajuts i Responsable de Desenvolupament personal i del Capital humà. Membre del Consell de direcció i Secretària de la cooperativa. Femarec és sòcia fundadora d’ECAS. Forma part de la Gestora de la Comissió d’inserció sociolaboral (CISL) d’ECAS.

 
Francesc Xavier Rodríguez | Vincle, associació per la recerca i l’acció social francescro@vincle.org
Vocal Territorial

Francesc Xavier Rodríguez, VINCLEDiplomat en Ciències de l’Educació i Educador Social. Ha promogut la creació de diferents entitats, com ara la fundació CEDEIAP i l’Associació ADIS, i participa en el patronat de la Fundació Secretariat Gitano. Director de VINCLE des de la seva creació l’any 2003. Anteriorment ha dirigit programes socials de caràcter integral a barris en relació a l’atenció a menors desemparats i en serveis de Justícia Juvenil des de la Generalitat de Catalunya, on va ser també creador i director del programa d’atenció a la comunitat gitana. Associació per la recerca i l’acció social- VINCLE és membre d’ECAS des de 2012 i forma part de la Junta Directiva des de 2013.

Natàlia Valenzuela | Fundació IReSnataliavalenzuela@fundacioires.org
Vocal de Famílies

Natalia-Valenzuela_FIReSDiplomada en Treball Social per la Universitat Ramon Llull, postgrau en Criminologia i Execució Penal per la UAB i postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes per la Universitat Ramon Llull. És directora tècnica de la Fundació IReS des de 2016, on durant més de 20 anys ha desenvolupat la seva tasca en l’àmbit de l’execució penal i ha coordinat diferents equips de Mesures Penals Alternatives de la província de Barcelona. Forma part de la Comissió Permanent de la Taula de Participació Social del Departament de Justícia i participa en diverses comissions d’entitats del tercer sector social; també forma part de l’equip de docents del Màster de Justícia Restaurativa i Execució Penal a la Comunitat de la Universitat de Barcelona.

Raúl Martínez | Cepaimraulm@cepaim.org
Vocal de Migracions

Raúl Martínez, CepaimLlicenciat en Sociologia, ha treballat com a investigador social al Gabinet d’Estudis Socials, especialitzat en immigració i avaluació de projectes socials. Membre fundador i exdirector de l’Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat (ACISI), ha estat patró de la Fundació Cepaim, de la qual és sotsdirector. La Fundació Cepaim, creada com a Consorci d’entitats el 1994, té com a missió promoure un model de societat inclusiva i intercultural que faciliti el ple accés als drets de ciutadania de les persones més vulnerables, especialment de les perones migrants. La Fundació Cepaim és membre d’ECAS des de l’any 2010.

Oriol Esculies | Projecte Home 

Director de Projecte Home Catalunya. De professió, psicòleg. Barceloní. Alhora representa l’organització davant Nacions Unides, la Unió Europea i altres organismes internacionals.

 

 

Alfons Santos | Fundació Els Tres Turons

És director de la Fundació Els Tres Turons des de l’any 2014, anteriorment i des del 2001 va ser el seu gerent. Actualment és secretari i patró de la Fundació Coop’57 i tresorer de l’Associació BCN Salut Mental, les dues en representació de la Fundació Els Tres Turons. També ha estat secretari i membre del Consell Rector de Coop’57. Va començar la seva carrera professional com gerent del Casal Lambda i més tard va ser gerent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

 

Domènec Domènech | Fundació Mercè Fontanillessuport-executiu@filnet.es

Domènec Domènech, tresorer d'ECASEducador social. Ha cursat estudis d’Antropologia a la Universitat de Barcelona de i Belles Arts a l’Escola Universitària Sant Jordi. Ha treballat com a educador, coordinador i director en recursos terapèutics i residencials i en funcions gerencials, directives i institucionals a l’Associació Estrep, l’Associació Menorquina d’Ajut al Drogodependent, la Unión Nacional de Asociaciones de Ayuda al Drogodependiente, la Asociación de Profesionales de Comunidades Terapéuticas, la Fundació Mercè Fontanilles, la Coordinadora Sinèrgia Social, en àmbits de drogodependències, VIH-Sida, presons, inserció sociolaboral, infància en risc, gent gran i salut mental. Actualment presideix la Fundació Mercè Fontanilles, la Fundació Ciutat i Valors i altres fundacions de Sinergia Social. Forma part de la Junta Directiva des del 2010.

Loli Rodríguez | Fundació Idea

Diplomada en Infermeria, habilitada com educadora social, formada en el programa de lideratge i innovació social d’ESADE, treballa en l’àmbit social des de fa 26 anys. Membre fundadora de les fundacions Idea, Main i Eveho, actualment és directora de la Fundació Idea. Coordina el Grup de Treball de Joves Migrats d’ECAS.

 

 

Llorenç González | Associació Iniciatives Solidàriesl.gonzalez@iniciatives.org

llorenç gonzalez, Iniciatives SolidàriesLlicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant més de deu anys ha estat membre de la Junta Directiva i de la Gerència de l’ONG AMICS, entitat de treball amb persones amb discapacitats. Actualment vinculat a l’Associació Iniciatives Solidàries com a Responsable d’Intervenció Operativa.  Iniciatives Solidàries forma part d’ECAS des del seus inicis i des de 2009 és membre de la Junta Directiva i responsable de la Vocalia de Capacitació. Ha format part de la Comissió de Migracions i és representant d’ECAS a la Comissió Estratègica de Formació de La Confederació.

 
Marta Bàrbara | Fundació Maria Raventós

Llicenciada en Psicologia, màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària IGOP-UAB i postgrau en Direcció i Gestió d’ONG per ESADE, a més d’altres formacions de postgrau sobre infància i famílies en risc. Vinculada al tercer sector des de fa més de 20 anys, activa en diverses comissions de treball d’ECAS i membre de la Junta Directiva de FEPA durant 4 anys. Impulsora de la Coordinadora de Mentoria Social, juntament amb altres entitats. Actualment, directora de la Fundació. 

 

Sònia Moragrega | Fundació Intermèdias.moragrega@fundaciointermedia.org

Sonia-Moragrega_IntermediaLlicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació i Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Inserció laboral per la Universitat Pompeu Fabra i en Ciutadania i Immigració per la Universitat de Girona. Des de 2003 treballa a la Fundació SURT ocupant diferents càrrecs, fins 2015 el de Directora Tècnica. Des de 2013 és directora general a la Fundació Intermedia.

 

Javier Prieto | Sant Joan Serveis Socials

Javier PrietoDirector Assistencial a Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona des del 2007. És Diplomat en Treball Social i Màster en Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat per la UAB i la Universitat Ramon Llull. Actualment és el representant de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu a FEANTSA i al Housing First – HUB.

 

Xavier Orteu | Insercoop

Graduat en educació social. Professor del Grau d’Educació Social i del Màster en Ocupació i Mercat de Treball i Coaching en l’Àmbit Laboral de la UOC. Participa com a investigador en el Grup de Recerca en Educació Social (GRES). L’últim llibre publicat és Desafios en un mercado laboral en transformación (UOC, 2017). Col·labora habitualment en el digital Social.cat. Actualment forma part de la Direcció d’Insercoop.

Teresa Crespo | Associació Ventijoltcrespo@acciosocial.org

Teresa-Crespo_ElPuntAvui3-retalladaLlicenciada en Història i postgrau en Treball Social per la Universitat de Lovaine-Bèlgica. Ha treballat en l’àmbit social, com a directora de l’Escola Universitària de Diplomats en Treball Social, com a cap del Departament de recerca de Polítiques socials de la Fundació Cirem, i com a directora de la Fundació Innovació per l’Acció Social i la empresa d’inserció Pròxims. És membre activa de l’associació Atlàntida i de l’Associació Ventijol. Ha estat presidenta d’ECAS de 2009 a octubre de 2017. Ha estat vicepresidenta i secretària de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, essent també responsable del Grup de Treball d’Inclusió social. Forma part de la Junta de Govern de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS) des de la seva creació. Ha estat presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars del Govern (CAPSiF) durant els anys 2011-2015 i actualment representa ECAS al Consell Municipal de Benestar Soacial de l’Ajuntament de Barcelona, ostentant-ne la vicepresidència. Ventijol és membre d’ECAS des de 2011.

Foto-Junta_retalladaFuncions de la presidència i la vicepresidència

  • Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva
  • Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva
  • Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat
  • Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva
  • Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació
  • Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva

El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident/a (com a mínim n’hi haurà un i com a màxim, tres).

 

Funcions de la tresoreria i la secretaria

El/la tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, així com l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa, signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta Directiva (les quals han de ser visades prèviament pel/per la president/a), i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

El/la secretari/ària ha de custodiar la documentació de l’associació; aixecar, redactar amb la col·laboració de la comissió tècnica i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva; redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar; i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

 

Funcions de les vocalies

Els eixos d’interès estratègic de l’organització defineixen les vocalies a través de les quals s’estructura l’acció operativa de la Junta. Alguns dels eixos tenen caràcter permanent i d’altres responen a necessitats a més curt termini, per la qual cosa les vocalies no són fixes, sinó de naturalesa dinàmica i canviant. L’objectiu és dinamitzar l’actuació de la Junta en termes operatius i cobrir tots els àmbits en què les entitats associades requereixen d’una intervenció conjunta, liderada per la federació. Cada vocalia compta amb un vocal expert en el tema del qual s’ocupa i, en alguns casos, també amb algun altre membre de la Junta.