11.11.2019 | Article d’opinió de la Fundació Mercè Fontanilles a Social.cat

Dèiem al primer i segon article d’opinió d’aquesta sèrie que l’accés a la formació dels joves migrats és, o hauria de ser, una qüestió estratègica a les entitats del tercer sector social. També ho és, o hauria de ser, en el disseny de les polítiques públiques dirigides a l’atenció integral de la joventut.

Del contacte amb joves, la immensa majoria explica a les entrevistes i a les trobades informals que la seva prioritat, el seu objectiu migratori, passa per la cerca d’una feina i mantenir-se econòmicament al país d’acollida, però també donar suport als seus familiars al país d’origen. Sovint alguns joves es desmotiven quan no tenen accés directe a una feina, ja que no observen la necessitat de formar-se –en la lògica acadèmica– perquè el model principal en els seus països d’origen ve de la mà de la figura de l’aprenent d’oficis. Davant d’aquestes situacions, cal molt d’acompanyament per part dels professionals implicats per explicar als joves els condicionants del nou entorn social i cultural: cal formar-se com a pas previ a ocupar-se, a trobar una feina.

En aquest article volem aportar la nostra opinió sobre la millora de les competències transversals dels joves migrats. Des del nostre punt de vista, representen el nucli central per l’assoliment futur d’una feina i pel seu manteniment. Un cop els joves han assolit un desenvolupament eficaç en el nivell de les competències bàsiques, una vegada han après un ofici, fruit d’un treball competencial en l’àmbit tècnic i pràctic, les competències transversals són, al nostre entendre, la motxilla d’aprenentatges que els permetran moure’s i entendre millor el mercat de treball.

Quan parlem de competències transversals fem al·lusió principalment a conceptes, actituds i valors, com poden ser la responsabilitat, el compromís, l’autoconeixement, la capacitat crítica, l’organització i planificació, la capacitat per treballar en equip, la capacitat per innovar i incloure noves idees dins de la teva actuació, etc. Les competències transversals s’aprenen fruit de les experiències pròpies de cada persona. Però és evident que es poden millorar o potenciar a través d’un treball educatiu amb la joventut. Les competències transversals són eminentment quelcom qualitatiu i relacional i el seu aprenentatge es realitza de forma individual amb cada jove i també a través d’activitats i dinàmiques grupals.

Per últim, les competències transversals complementen l’assoliment de coneixements tècnics que els joves migrats –o qualsevol altra persona– realitzen dins de les propostes de formació ocupacional. És a dir, tots coneixem persones que són competents en els elements tècnics de la seva feina, però que haurien de millorar en els aspectes relacionals de la seva professió. Podem pensar en un peixater o peixatera d’un establiment comercial que sap preparar perfectament els productes del mar que li demanem, però que no treballa en equip amb els seus companys/es o manté un tracte distant i indiferent vers els clients. En aquest exemple, com en altres de la vida quotidiana, el treball en competències transversals milloraria l’actuació laboral del professional.

La Fundació Mercè Fontanilles-Coordinadora d’Entitats Sinergia Social lidera el projecte ‘Activa la Formació’. Aquest projecte s’emmarca dins del programa ‘Activa’t’, de formació i ocupació, una iniciativa que ofereix un itinerari formatiu individual on es treballa amb els i les joves les competències bàsiques i transversals, l’orientació formativa i laboral i l’assessorament per l’accés a formacions ocupacionals. Considerem la participació dels joves al programa ‘Activa’t’ com un factor de protecció, i volem que esdevingui un pas més en l’acompanyament socioeducatiu que oferim als joves nouvinguts que migren sols al nostre país.

Recommended Posts