28.09.2020 | El Grup de Treball d’Interculturalitat de la Comissió de Migracions d’ECAS ha elaborat un document d’aportacions de la federació al Pacte Nacional per la Interculturalitat impulsat per la Generalitat de Catalunya que ha estat lliurat per a la seva consideració. Les aportacions recullen propostes en matèria d’igualtat i equitat, reconeixement de la diversitat i interacció positiva. Entre d’altres, es demana una nova Llei d’Estrangeria més garantista i àgil o la modificació dels actuals criteris restrictius per accedir a l’Ingrés Mínim Vital.

Recommended Posts