Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programes d’atenció a famílies monoparentals i d’atenció a la infància. Serveis de suport psicològic, funcional, jurídic i d’assessorament en general.
Col.lectius destinataris:
Famílies monoparentals en situació de vulnerabilitat.
Persones ateses (anualment):
1.500
Equip humà:
6 professionals contractats i 11 persones voluntàries.
Missió/ideari:

Lluitar per visibilitzar les dificultats de les famílies monoparentals, treballar per millorar la seva qualitat de vida i donar eines que facilitin la vida amb els seus fills. També reivindiquen la igualtat de drets i oportunitats per a les famílies monoparentals. Lluiten per a la llibertat de ser mare o pare no des del concepte de família tradicional, sinó des d’una perspectiva de família plural.

Any d'inici de l'activitat:
2001