Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció sociolaboral; préstecs per a l’autoocupació, per a noves empeses, per a empreses ja constituïdes i per a cooperatives de recent formació; ajudes puntuals en situacions límit
Col.lectius destinataris:
Persones en situació d’atur, persones amb treball assalariat precari, persones en risc d’exclusió social.
Persones ateses (anualment):
652
Equip humà:
4 professionals contractats/des i 40 voluntari/àries
Missió/ideari:

Donar una resposta tangible, decidida i pràctica al repte de l’atur, amb la creació i l’administració d’un fons econòmic privat.

Any d'inici de l'activitat:
1981