Skip to content
Àmbit d'actuació:
Drogodependències i el VIH/SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, promoció de l’autonomia de les persones grans i amb dependència, integració dels immigrants, igualtat de gènere i l’ inclusió dels col·lectius més vulnerables o en extrema marginalitat.
Col.lectius destinataris:
Infants, famílies, gent gran, dones, persones drogodependents, persones en situació d’exclusió social
Persones ateses (anualment):
74.133
Equip humà:
1.181 professionals contractats/des i 387 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Fomentar un model de convivència social, compromès i solidari, que millori la qualitat de vida de les persones i faciliti la integració social dels grups més desafavorits o en risc d’exclusió.

Any d'inici de l'activitat:
1990