Skip to content
Àmbit d'actuació:
Programa Incorpora, Programa Singulars, Programa SIOAS, Programa Mais, Programa Orienta, Programes mixtos de formació i orientació, Programa formació ocupacional Dual, Programa Treball i Formació
Col.lectius destinataris:
Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, Persones amb trastorn de salut mental, Persones destinatàries de la RGC, Joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ), Joves procedents institucions protecció de menors, Persones internes en centres penitenciaris, en llibertat condicional i persones ex recluses, Persones aturades de llarga durada majors de 45 anys
Persones ateses (anualment):
1.485
Equip humà:
13 professionals i 79 persones voluntàries
Missió/ideari:

A Ampans acompanyen i donen suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat en el desenvolupament dels seus projectes de vida, garantint els seus drets i la sostenibilitat de la Fundació, amb una clara voluntat de transformació social.

Any d'inici de l'activitat:
1965