Amb motiu de l’emergència sanitària de la covid-19, ECAS manté restringida l’activitat pública i presencial, prioritzant el teletreball i l’atenció telemàtica. Els òrgans directius i l’equip tècnic de la federació seguim operatius i a la vostra disposició als correus i telèfons habituals.

En aquesta pàgina recopilem les informacions en relació al coronavirus d’interès per al sector social, i podeu consultar les específiques d’entitats d’ECAS per donar resposta a l’impacte de la pandèmia.

 

La comunicació amb les entitats membres d’ECAS es manté per mitjans online i podeu fer-nos arribar les vostres consultes o preocupacions als correus i telèfons habituals de la federació i l’Agència de Comunicació Social:

Per recollir les dificultats amb les quals ens estem trobant les entitats socials, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya –de la qual ECAS és membre– ha activat el formulari  Implicacions de la crisi del coronavirus a les entitats del Tercer Sector Social, mitjançant el qual es recopila l’afectació del COVID-19 en el funcionament ordinari de les entitats. Els resultats de l’enquesta serviran per incidir en les polítiques públiques i reforçar les demandes del sector per fer front a aquesta situació d’excepcionalitat.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha habilitat l’adreça de correu  covid19.tsf@gencat.cat i els telèfons 93 887 63 97 i 93 887 63 99 per tal d’atendre les entitats socials.


Informacions i recursos en relació a l’impacte del coronavirus al sector social

Comunicats i informacions del tercer sector social

Informacions i comunicats de les entitats membres d’ECAS en relació al coronavirus

Comunicats, informacions i recomanacions de les administracions públiques

Canals oficials d’informació per a la població