Skip to content
Logotip d'Acció contra la Fam
Àmbit d'actuació:
Promoure la professionalització dels recursos humans del sector, assessorament i acompanyament per programes d’ocupabilitat i emprenedoria, facilitar el treball en xarxa dels actors de l’ecosistema d’inclusió laboral.
Col.lectius destinataris:
Persones en situació d’exclusió social, col•lectius desafavorits en cerca d’ocupació, entitats sense ànim de lucre, empreses d’economia social i altres actors de l’ecosistema d’inclusió sociolaboral.
Persones ateses (anualment):
100
Equip humà:
4 professionals contractats/des i 6 voluntaris/àries
Missió/ideari:

El nostre propòsit és facilitar l’accés al mercat laboral de persones en risc d’exclusió sociolaboral a través del enfortiment dels programes d’ocupabilitat i d’emprenedoria d’ONG i altres actors que tenen com a fi la inclusió sociolaboral de persones vulnerables.

Any d'inici de l'activitat:
1993