Skip to content
Àmbit d'actuació:
Suport a la proposta, disseny, gestió i lideratge d’accions ciutadanes.
Col.lectius destinataris:
Ciutadans
Equip humà:
7 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Crear dinàmiques de promoció de l’acció social i comunitària als barris, pobles i ciutats de Catalunya.

Any d'inici de l'activitat:
2008