Skip to content
Àmbit d'actuació:
Gestió de serveis per a la infància i la família, suport a col•lectius en situació d’exclusió social, mediació comunitària, formació i consultoria social.
Col.lectius destinataris:
Infants, famílies
Persones ateses (anualment):
2.058
Equip humà:
160 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Servir a les polítiques de desenvolupament territorial per facilitar l’accés i l’adquisició d’un patrimoni cultural i social que permeti la promoció de les persones i la seva inclusió social.

Any d'inici de l'activitat:
1994