Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acollida i inserció.
Col.lectius destinataris:
Ciutadans immigrats, dones maltractades, dones vulnerables, menors no acompanyats, joves extutelats, persones sense sostre, interns penitenciaris, aturats, alliberats definitius.
Persones ateses (anualment):
1.228
Equip humà:
24 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Iniciatives Solidàries s’entén a si mateixa com una ONG Integral d’Acció Social i sense afany de lucre (ONL) al servei dels qui sempre els toca perdre. Per a nosaltres, integral significa fomentar l’autonomia de les persones. Ens preocupa les necessitats de les persones a qui atenem, per la qual cosa ens definim com una entitat que ha de ser capaç de gestionar, com a mínim, un servei social en tots i cadascun dels àmbits d’actuació social. Igualment, entenem que aquesta solidaritat s’ha de viure tant a favor dels qui tenim a prop, com d’aquells que ens poden semblar més llunyans.

Any d'inici de l'activitat:
1995