Skip to content
Àmbit d'actuació:
Serveis d’inserció sociolaboral, medioambientals, intervenció educativa, atenció en centres penitenciaris
Col.lectius destinataris:
Persones en risc d’exclusió social, joves, dones, persones immigrades, població en general
Persones ateses (anualment):
167
Equip humà:
10 professionals contractats/des i 7 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Treballar per oferir oportunitats d’integració a persones en situació d’exclusió a partir de la formació i la creació d’espais i activitats ( gestió de residus, educació ambiental, les TIC…) que fomentin l’autonomia de les persones, alhora que s’estructura com un altaveu de denuncia de desigualtats socials i ambientals existents en el territori

Any d'inici de l'activitat:
1993