Skip to content
Àmbit d'actuació:
Orientació, formació, inserció sociolaboral i acció comunitària
Col.lectius destinataris:
Persones en situació de vulnerabilitat, especialment dones, persones immigrades i/o refugiades, persones aturades amb dificultats d’inserció (llarga durada, majors de 45 anys…) i infància en risc, a El Prat del Llobregat.
Persones ateses (anualment):
1.336
Equip humà:
8 professionals contractats/des i 62 voluntaris/àries
Missió/ideari:

Acollim, orientem i acompanyem, des de la nostra identitat cristiana i amb voluntat de servei, amb respecte, responsabilitat, compromís i solidaritat, les persones més desfavorides del Prat de Llobregat, per al seu apoderament i la seva inclusió social i comunitària.

Any d'inici de l'activitat:
1996