Skip to content
Àmbit d'actuació:
Recurs residencial d’estada limitada
Col.lectius destinataris:
Persones amb el VIH/Sida en situació o risc d’exclusió social.
Persones ateses (anualment):
15
Equip humà:
13 professionals contractades i 3 voluntàries
Missió/ideari:

La Congregació ofereix un espai i uns mitjans per a millorar la qualitat de vida de les persones acollides, garantint una atenció integral que respongui a les seves necessitats, tot promovent el respecte, la convivència i la dignitat, en un ambient de família.

Any d'inici de l'activitat:
1998