Skip to content
Àmbit d'actuació:
Atenció a domicili, promoció per a l’ocupació , accions formativo-professionals, atenció i suport a la dona , atenció a persones amb drogodependències.
Col.lectius destinataris:
Famílies, dones, persones dependents o amb dificultat de desenvolupament social, drogodependents
Persones ateses (anualment):
550
Equip humà:
15 professionals contractats/des
Missió/ideari:

Cerc@ es constitueix amb la finalitat de treballar pel benestar de les persones, des d’una òptica de Qualitat, Proximitat en l’atenció, Satisfacció dels usuaris, Defensa dels drets dels homes i de les dones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Any d'inici de l'activitat:
2004