Skip to content
Àmbit d'actuació:
Serveis d’acollida, inserció sociolaboral i acompanyament a persones immigrants en situació de vulnerabilitat, així com sensibilització de la població vers la venda ambulant no autoritzada i el col.lectiu que la composa.
Col.lectius destinataris:
Les persones immigrants en situació de vulnerabilitat i la seva comunitat.
Persones ateses (anualment):
16
Equip humà:
6
Missió/ideari:

Diomcoop és una cooperativa de venda i serveis, que vol donar resposta de forma sostenible i duradora a les necessitats d’inclusió social, laboral i relacional de les persones immigrants en situació de vulnerabilitat a la nostra ciutat, i facilitar un canvi de mirada per part de la ciutadania del món de la venda ambulant no autoritzada.

Any d'inici de l'activitat:
2017