Skip to content
Àmbit d'actuació:
Inserció sociolaboral, intermediació laboral, atenció a domicili, assessorament jurídic i assessorament per la formació.
Col.lectius destinataris:
Persones en situació o risc d’exclusió social i pobresa
Persones ateses (anualment):
705
Equip humà:
4 professionals contractats/des i 7 voluntaris/àries
Missió/ideari:

La Coordinadora per la inserció sòciolaboral ‘Anem per Feina’, és una entitat sense ànim de lucre independent que, des de fa més de 10 anys treballa en el camp de la inserció laboral amb el col·lectiu de dones gestionant el Programa global per a la inserció social mitjançant la inserció laboral de dones amb especials dificultats. Treballen des d’una opció de justícia i inclusió social i alhora és la base para la inserció sociolaboral dels nostres usuaris/es.

Any d'inici de l'activitat:
1998