Skip to content
Àmbit d'actuació:
Acció social: centres d’acollida, pis de reinserció, programa de pisos de suport, centre especial de treball, servei odontològic.
Col.lectius destinataris:
Persones amb VIH/SIDA i que pateixen exclusió social, que necessiten recolzament per estabilitzar la seva situació de salut i/o per poder inserir-se socialment.
Persones ateses (anualment):
468
Equip humà:
41 professionals contractats/des, 95 voluntaris/àries i 210 col·laboradors/es.
Missió/ideari:

Promoure espais d’acollida per a persones en situació d’exclusió social amb la finalitat d’acompanyar aquestes persones i donar oportunitats de canvi, tant en la millora de la seva qualitat de vida com en la seva promoció integral.

Any d'inici de l'activitat:
1993