Skip to content
Àmbit d'actuació:
Intervenció socioeducativa i inserció laboral amb joves, persones privades i exprivades de llibertat, suport a la població immigrant, promoció de la dona i cooperació al desenvolupament.
Col.lectius destinataris:
Joves, dones, ciutadans immigrats, persones privades i exprivades de llibertat
Persones ateses (anualment):
27.722
Equip humà:
283 professionals contractats/des, 554 voluntaris/àries i 41 estudiants en pràctiques
Missió/ideari:

Construir una societat més justa i solidària mitjançant la promoció integral de persones i grups empobrits i exclosos.

Any d'inici de l'activitat:
1996