Skip to content
Àmbit d'actuació:
Cooperació internacional, cooperació local, acollida, educació, sensibilització i campanyes d’incidència política.
Col.lectius destinataris:
Població nouvinguda, joves, infants, gent gran
Persones ateses (anualment):
4.000
Equip humà:
22 professionals contractats/des, 20 voluntaris/àries i 6 estudiants en pràctiques
Missió/ideari:

La millora de les condicions de vida de les famílies més necessitades. L’acollida i la integració de les persones nouvingudes. La promoció i integració de la dona i altres col·lectius més desfavorits.

Any d'inici de l'activitat:
1992