Skip to content
Àmbit d'actuació:
Educació i recerca, serveis socials i desenvolupament comunitari, social i econòmic.
Col.lectius destinataris:
Infants, adolescents, joves
Persones ateses (anualment):
més de 8.800
Equip humà:
35 professionals contractats/des i 80 voluntaris/àries
Missió/ideari:

L’educació i inserció d’infants, adolescents i joves en situació de risc social. Fundació Comtal treballa vers el desenvolupament integral en etapa de creixement i formació ; capacita i acompanya a persones en la seva inserció sociolaboral; i fomenta la participació crítica i activa en la vida social i cultural.

Any d'inici de l'activitat:
1998